مجموعه رستوران ستارگان غذای شاندیز مفتخر است که غذاهای اصیل پارسی را با مرغوب ترین برنج و گوشت درجه یک، به مشتریان خود ارائه میکند:

سردست مخصوص کاپیتان عابد 580000 تومان

سینی مخصوص سرآشپز 550000 تومان

چلو ماهیچه (باقالی پلو) 140000 تومان

ماهیچه 125000 تومان

چلو گردن (باقالی پلو) 140000 تومان

گردن 125000 تومان

چلو کتف (باقالی پلو) 140000 تومان

کتف 125000 تومان

چلو فیله 140000 تومان

کباب فیله مخصوص 135000 تومان

چلو شیشلیک 150000 تومان

شیشلیک 135000 تومان

چلو برگ مخصوص 130000 تومان

برگ مخصوص 115000 تومان

چلو کباب رولی 135000 تومان

کباب رولی 120000 تومان

چلو کباب بختیاری 115000 تومان

کباب بختیاری 100000 تومان

چلو کباب لقمه ممتاز 70000 تومان

کباب لقمه ممتاز 55000 تومان

چلو جوجه کباب 70000 تومان

جوجه کباب 55000 تومان

چلو جوجه با استخوان 70000 تومان

جوجه با استخوان 55000 تومان

زرشک پلو با مرغ 53000 تومان

چلو با کره محلی 15000 تومان

باقالی پلو 15000 تومان

اردور 55000 تومان